Home

Welkom op de website van Stichting Struikelstenen Sliedrecht!

In navolging van een groot aantal andere dorpen en steden wil de Stichting Struikelstenen Sliedrecht in het trottoir van de huizen waaruit in de Tweede Wereldoorlog Sliedrechtse inwoners zijn verdreven zogeheten Struikelstenen (oorspronkelijk Stolpersteine) laten aanbrengen. De Duitse kunstenaar en initiatiefnemer Gunter Demnig noemt de stenen zo, omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart, en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen. Op de kubusvormige stenen (10×10 cm.) zijn, in een messing plaatje, de naam, geboortejaar, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden van de betreffende bewoner gestanst.

Tot de doelgroep van het project behoren onder andere Joden en politieke gevangenen. Het gaat daardoor in Sliedrecht vooralsnog om tenminste 40 personen: 18 Joodse inwoners, 10 Joodse onderduikers, 1 onderduikgeefster die Joodse kostgangers/onderduikers had en 11 Merwedegijzelaars, jonge mannen die zijn opgepakt bij een razzia als represaille voor het ombrengen van twee NSB-landwachten.

De Stichting sluit niet uit dat meer Sliedrechtse inwoners op deze wijze herdacht zullen worden, zoals de mensen, die destijds als onderduiker in Sliedrecht verbleven en zijn weggevoerd. Het exacte aantal daarvan is niet bekend.

Het project wordt gefinancierd door middel van crowdfunding.

De eerste 11 struikelstenen in Sliedrecht zijn onder grote publieke belangstelling op maandag 6 februari 2017 gelegd door Gunter Demnig.  De stenen zijn voor de Joodse families Kleinkramer (Adriaan Volkersingel 22) en Hartog den Hartog (Adriaan Volkersingel 25) en Merwedegijzelaar Klaas Görtemöller (Molendijk, ter hoogte van nummer 160).

Klik hier voor een korte impressie van de eerste steenlegging d.d. 6 februari  2017.

Ook in 2018 heeft Demnig Struikelstenen geplaatst; in totaal 10 stuks. Dat gebeurt op vrijdagmiddag 27 april (Koningsdag) en zaterdagochtend 28 april.  Op vrijdag 27 april gaat  het om de stenen voor de Joodse familie Simon den Hartog (5 stenen aan de Rivierdijk 414) en de onderduikkinderen Marleentje en Bertje Sanders (Hugo de Grootstraat 70). Op zaterdag 28 april gaat het om de stenen voor drie Merwedegijzelaars, te weten:  Arie de Kluijver (Molendijk 25),  Pieter van Hemert (Parallelweg 8) en Teunis Ceelen (Stationsweg 198).  Op beide dagen is de opkomst weer zeer groot.

Op maandag 7 oktober 2019 zijn er weer 14 stenen gelegd. Om 11.00 uur legt Gunter Demnig dan een steen voor Merwedegijzelaar Steven Gerrit van der Kreeft. Deze steen ligt aan de westkant van het voormalige station (nu restaurant “De Heeren van Slydregt”). Aansluitend legt hij rond 11.30 uur de steen voor Merwedegijzelaar Pieter Harkema. Pieter woonde in 1944 (tijdelijk) met zijn ouders in de Rembrandtlaan (toen nummer 12, maar thans huisnummer 20). Het slotstuk is om 12.00 uur: dan worden er twaalf stenen aan de Stationsweg gelegd. Het huis waar het om gaat, is al zo’n dertig jaar geleden gesloopt. Nabij die plaats zijn stenen gelegd voor het Joodse gezin Van Gelderen (moeder, vader en zoontje), de hoofdbewoonster mej. (want nooit getrouwd) Leentje Nederlof en de latere onderduikers de heer en mevrouw De Raaij – de Jong, moeder en zoon De Goede, de zusters Antoinette en Hester Fles, Hesters schoonzus Martha Kattenburg en Rozette van Aals. Ook staat daar sinds die dag een informatiebord met een toelichting bij ‘het droevigste huis van Sliedrecht’. In december staat er in het periodiek van de Historische Vereniging Sliedrecht een groot artikel: Verhalen over de bewoners van Stationsweg 32 tijdens de oorlog.

Ons bestuurslid Maria Stam heeft mooie foto’s van deze bijzondere dag, waar veel nabestaanden bij aanwezig waren, gemaakt. U ziet de foto’s hier. MerweRTV heeft er bovendien een indrukwekkende video-impressie van gemaakt, die u hier kunt zien.

In 2020 hebben we vanwege de coronamaatregelen geen stenen kunnen leggen. De bedoeling was dat er in november 2020 struikelstenen gelegd zouden worden voor de de Merwedegijzelaars Jacob van der Knaap (Julianastraat) en Gerrit de Bruin (Wilhelminastraat). Op zaterdag 18 september 2021 zijn de stenen alsnog gelegd. Helaas niet door Gunter Demnig, die alle in 2020 afgezegde steenleggingen vanwege een volle agenda niet in kon halen. Burgemeester Jan de Vries nam dit keer het leggen van de stenen voor zijn rekening. Vanwege de nog geldende maatregelen waren er nagenoeg alleen nabestaanden bij de legging aanwezig.

Op dinsdag 11 april 2023 was de Duitse kunstenaar Gunter Demnig opnieuw aanwezig voor het leggen van twee struikelstenen in Sliedrecht. Het ging om de stenen ter nagedachtenis aan Merwedegijzelaar Arie Kors Groeneveld en ‘onderduikzusje’ Elly Sanders. Gestart werd om 9.00 uur met de steen voor Arie Kors Groeneveld aan de Rivierdijk 256; aansluitend legde Demnig de steen voor Elly Sanders bij de stenen voor haar broertje Bert en zusje Marleen in de Hugo de Grootstraat 70.

De laatste twee struikelstenen (voor de Merwedegijzelaars Barend de Bruin en Cornelis de Rek) hopen we in het najaar van 2024 te kunnen leggen.

Wie persoonlijk op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws mailt naar: info@struikelstenensliedrecht.nl.

Onze privacyverklaring vindt u HIER.