19 september: informatieavond over derde Struikelsteenlegging

Onze Stichting heeft er een goede gewoonte van gemaakt om voorafgaand aan een legging van nieuwe struikelstenen een informatieavond te organiseren. Op deze avond vertellen we de verhalen over/van de mensen waarvoor de stenen gelegd gaan worden.

De eerstvolgende steenlegging vindt plaats op maandag 7 oktober 2019. In totaal worden er dan 14 gelegd. Het gaat om de stenen voor de Merwedegijzelaars Gerrit van der Kreeft en Pieter Harkema jr., het Joodse gezin Van Gelderen (3 stenen), mejuffouw Leentje Nederlof en de Joodse onderduikers Rozette van Aals, Julia de Goede-Salomons, David de Goede, Hester Kattenburg-Fles, Martha Kattenburg-Goldstein, Vrouwtje de Raaij-de Jong, Joseph de Raaij en Antoinetta Rosenau-Fles. Hun verhalen kunt u horen op donderdag 19 september in de Dijksynagoge, Rivierdijk 51, 3361 AD Sliedrecht. De aanvang is om 19.30 uur.

U bent van harte welkom!