Steenlegging 28 maart 2018

Op 28 maart 2018 werden in Sliedrecht de Struikelstenen gelegd voor Merwedegijzelaars Arie de Kluijver, Pieter van Hemert en Teunis Ceelen.

       

 

 

Steenlegging 27 maart 2018

Op Koningsdag 2018 werden in Sliedrecht de Struikelstenen gelegd voor de Joodse familie Simon den Hartog en de onderduikkinderen Marleentje en Bertje Sanders.

 

 

12 maart: informatieavond over tweede Struikelsteenlegging

Sinds de start van het project Struikelstenen Sliedrecht in juli 2015 is er veel gebeurd. Ruim 80 mensen en organisaties hebben de Stichting financieel gesteund en dat heeft vorig jaar februari geresulteerd in een eerste steenlegging.

Het doet ons nu veel genoegen om aan te mogen kondigen dat wij op maandag 12 maart 2018 een informatieavond organiseren over de volgende tien Struikelstenen die eind april gelegd zullen worden.  Het gaat om de stenen voor de Joodse familie Simon den Hartog (5 stuks), de Joodse onderduikkindjes Marleentje en Bertje Sanders en de Merwedegijzelaars Arie de Kluijver, Pieter van Hemert en Teunis Ceelen.

We vertellen die avond de verhalen over deze mensen voor wie op vrijdagmiddag 27 april en zaterdagochtend 28 april een struikelsteen wordt gelegd op hun laatste woonadres. We praten u verder bij over de stand van zaken en komende ontwikkelingen. Uiteraard is er ook alle gelegenheid tot het stellen van vragen.

Iedereen is van harte welkom de informatieavond bij te wonen.

Wanneer: Maandagavond 12 maart van 19.30 – 20.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie: Dijksynagoge Sliedrecht aan de Rivierdijk 51 

Sliedrechtse gebeurtenissen in de 2e wereldoorlog.

Op donderdag 20 april a.s. organiseert de Historische Vereniging Sliedrecht een avond met als thema:
Sliedrechtse gebeurtenissen in de 2e Wereldoorlog.

De Stichting Struikelstenen Sliedrecht is uitgenodigd het gedeelte voor de pauze in te vullen.
Anja van der Starre vertelt over de 11 Merwedegijzelaars uit ons dorp, die omkwamen in Duitse gevangenschap en Gerrit Venis verhaalt achtergrond en geschiedenis van de “verkenningstocht”, die Simon Kleinkramer (16 jaar oud) ondernam met zijn oom Jacques van Gelderen. Een “verkenningstocht” die aannemelijk had moeten leiden tot het onderduiken van beide families.

Na de pauze is het woord aan Ad van Liempt (journalist en tv-programma maker).
Hij staat stil bij Joop Hollebrands, een Sliedrechter die vanwege zijn activiteiten in de 2e Wereldoorlog hoge Britse en Amerikaanse onderscheidingen ontving.
Posthum werd Hollebrands de Jad Wasjem-onderscheiding voor hulp aan Joden toegekend. Bij de familie Hollebrands vonden 2 Joodse kinderen onderdak. Helaas overleefden zij de oorlog evenmin als hun ouders en ouder zusje.
Voor beide kinderen zullen in 2018 ook Struikelstenen worden gelegd bij het voormalige woonhuis van de familie Hollebrands in de Hugo de Grootstraat.

De bijeenkomst wordt gehouden in het Grienden College, Kamerlingh Onneslaan in Sliedrecht.
Aanvang: 19.30uur (inloop en koffie vanaf 19.00 uur).
De toegang is voor leden van de Historische Vereniging Sliedrecht gratis.
Niet leden betalen twee euro of worden meteen lid (voor € 17,50 per jaar).

Eerste struikelstenen geplaatst

De eerste 11 struikelstenen in Sliedrecht zijn onder grote publieke belangstelling op maandag 6 februari 2017 gelegd door Gunter Demnig.  De stenen waren voor de Joodse families Kleinkramer (Adriaan Volkersingel 22) en Hartog den Hartog (Adriaan Volkersingel 25) én Merwedegijzelaar Klaas Görtemöller (Molendijk, ter hoogte van nummer 160).  De overige (circa 29) stenen zullen in 2018, 2019 en 2020 gelegd gaan worden.

Zie hieronder een korte impressie van de eerste steenlegging d.d. 6 februari jl.

Marleentje en Bertje Sanders in documentaire “Het was oorlog”

Vrijdagavond 3 februari 2017 was op NPO 2 een documentaire te zien, waarin aandacht werd besteed aan de Joodse kinderen Marleentje en Bertje Sanders die in 1943 in Sliedrecht zijn opgepakt. Ook voor deze kinderen zijn wij voornemens een steen te leggen bij hun laatste woonadres.

Marleentje Sanders 1942

Bertje Sanders

Eerste Struikelstenen in Sliedrecht

Maandag 6 februari a.s. worden in Sliedrecht de eerste 11 zogeheten Struikelstenen gelegd. De Duitse kunstenaar en initiatiefnemer Gunter Demnig noemt de stenen (Stolpersteine) zo, omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart, en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen. Op de kubusvormige stenen (10×10 cm.) zijn, in een messing plaatje, de naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden van de betreffende bewoner gestanst.

Met deze legging (er volgen er de komende jaar nog meer) wordt de herinnering levend gehouden aan de Joodse families Kleinkramer (6 personen) en Hartog den Hartog (4 personen) en aan Merwedegijzelaar Klaas Görtemöller.

Eén van de Struikelstenen is bedoeld voor Simon (Siem) den Hartog. Eind vorig jaar kreeg de Stichting Struikelstenen Sliedrecht het schoolrapport van Siem van de 1e klas ULO. Ernst van den Dool (directeur Drukkerij Van den Dool) had het gevonden tussen de spullen van zijn vader (Henk van den Dool), die les gaf in Duits & Handel aan de Openbare School voor U.L.O. te Sliedrecht.

Zijn vader, zo vertelde Ernst, had het rapport bewaard voor als Siem zou terugkeren naar de school. Dat gebeurde nooit …

Siem werd samen met zijn broertje, vader, moeder, grootvader (Simon den Hartog “Hartog de Jood”), oma en nog drie andere familieleden op 17 november 1942 op last van Sicherheitspolizei Rotterdam op transport gesteld naar Amsterdam “ter beschikking van de Duitse autoriteiten aldaar” (zoals het politierapport van die dag meldt). Het hele gezin Hartog den Hartog wordt op 5 februari 1943 in Auschwitz om het leven gebracht. Siem werd slechts 15 jaar oud.

De Struikelstenen worden op 6 februari vanaf 9.00 uur gelegd, te beginnen op het adres Adriaan Volkersingel 22. Het gaat daar om de zes stenen voor de familie Kleinkramer. Aansluitend volgen de vier stenen voor de familie Hartog den Hartog aan de Adriaan Volkersingel 25. De steen voor Merwedegijzelaar Klaas Görtemöller wordt als laatste (rond 10.00 uur) gelegd ter hoogte van het kantoor van ABB, Molendijk 160. U bent van harte welkom bij de steenleggingen aanwezig te zijn.