Donaties

Wilt u bijdragen aan het realiseren van Struikelstenen in Sliedrecht?

Doneren kan via de gele knop ‘Doneren’ bovenaan deze pagina of door handmatig een bedrag over te maken naar rekeningnummer:
NL11 RABO 0304824879 ten name van Stichting Struikelstenen in Sliedrecht
(vergeet svp uw postcode en huisnummer niet te vermelden bij uw donatie).

Zoals het er nu uitziet, zullen er in Sliedrecht ongeveer 40 struikelstenen geplaatst worden, mogelijk worden het er meer. Eén struikelsteen kost € 132,– (prijspeil 2021). In totaal is er dus zo’n € 5.000,- nodig. Een jaar na onze officiële oprichting was het gestelde doel bereikt, het geld voor de 40 struikelstenen hebben we dus bij elkaar. Er is zelfs een kleine financiële reserve om een eventuele prijsverhoging in de komende jaren op te kunnen vangen. Naast het geld voor de stenen hebben we ook middelen bij elkaar gebracht voor wat we de algemene kosten noemen. U moet daarbij denken aan de volgende zaken:

  • de verblijfskosten van de heer Gunter Demnig;
  • de kosten voor het (half)jaarlijks onderhoud van de stenen;
  • het doen van onderzoek (o.a. via advertenties) naar nabestaanden van (met name) de acht Joodse vrouwen en mannen die werden opgepakt op hun onderduikadres aan de Stationsweg;
  • het doen van verder onderzoek naar de achtergrondverhalen van de in Sliedrecht opgepakte en gedeporteerde inwoners en (Joodse) onderduikers;
  • het onderhoud en up-to-date houden van onze website;
  • het organiseren van een of meerdere bijeenkomsten met bewoners van woningen waar stenen worden gelegd, mogelijke nabestaanden en ter aankondiging/voorbereiding van het leggen van een nieuwe serie stenen;
  • het uitgeven van voorlichtingsmateriaal; zo staat er bijvoorbeeld een wandel-/fietsroute langs de stenen op de wensenlijst met een routebeschrijving, waarin verhalen en achtergronden van de herdachte mensen worden opgenomen;
  • het verzorgen van lessen op de basisscholen en het voortgezet onderwijs, waarin de met Struikelstenen herdachte mensen centraal staan;
  • het verzorgen van informatie aan groepen geïnteresseerden, zoals de Historische Vereniging Sliedrecht of instelling/organisaties die ons vragen een bijeenkomst of avond te verzorgen en niet te vergeten
  • de vaste kosten, zoals die van de bank.

Allerlei activiteiten, die verband houden met waar we als Stichting voor staan: – de herinnering aan Joodse en andere medeburgers die vanuit Sliedrecht door de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en zijn omgekomen levend te houden; – het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Voor deze activiteiten zijn  de financiële middelen inmiddels beschikbaar, maar ook in de toekomst is uw steun nog steeds zeer welkom! U kunt uw donatie overmaken op bankrekeningnummer NL11 RABO 0304824879  t.n.v. Stichting Struikelstenen Sliedrecht. NB: Vergeet u bij uw donatie uw postcode en huisnummer niet te vermelden. We kunnen u dan op de hoogte houden van wat er zoals gaande is rondom onze Stichting.

Door het plaatsen van struikelstenen houden we de namen van de betreffende omgekomen Sliedrechtse medeburgers in respectvolle herinnering.

De Stichting Struikelstenen Sliedrecht is ANBI geregistreerd met RSIN/fiscaalnummer 856295966.