ANBI

Stichting Struikelstenen Sliedrecht heeft bij de oprichting de ANBI-status gekregen.

Het Rechtspersonen of Samenwerkingsverbanden Informatienummer (hiervoor RSIN) dat door de Kamer van Koophandel aan de instelling of het fiscaal nummer:
RSIN 856295966
Fiscaal nummer: –

Contactgegevens:
Postadres: Alewijnsweer 4, 3363 JL Sliedrecht
Telefoonnummer: 06 4643 8257 / 0184 415 439.
E-mailadres: info@struikelstenensliedrecht.nl

De doelstelling volgende regelgeving van de instelling:
De stichting heeft ten doel:
a. de herinnering aan Joodse en andere medeburgers die vanuit Sliedrecht door de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en zijn omgekomen levend te houden;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De hoofdlijnen van een actueel beleidsplan van de instelling:
– het plaatsen van herinneringsstenen in het kader van het internationale project Stolpersteine van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig;
– het informeren van de Sliedrechtse bevolking over de gevolgen van deze deportaties en hen te betrekken bij de nagedachtenis en
– al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.

De bestuurssamenstelling en de naam van de bestuurders (m.u.v. de namen van de bestuurders van kerkgenootschappen en de namen van bestuurder waarvoor de inspecteur op verzoek ontheffing verleende vanwege gevaar voor de persoonlijke veiligheid van deze bestuurders):
Rien Visser, voorzitter;
Gerrit Venis, secretaris / penningmeester;
Ronald Kitsz, bestuurslid;
Maria Stam, bestuurlid en
Anja van der Starre, bestuurslid.

Het beloningsbeleid van de Stichting Struikelstenen Sliedrecht:
Artikel 4, lid 7 van de Statuten:
Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze kosten worden aan de bestuurder op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en) van de instelling:
De Stichting Struikelstenen Sliedrecht is op 20 april 2016 opgericht. De stichting is ontstaan vanuit een initiatief van de vereniging PRO Sliedrecht dat op 14 juli 2015 zijn beslag kreeg met de start van een Facebookpagina (https://www.facebook.com/struikelstenensliedrecht). Sinds dat moment is geld ingezameld voor de te plaatsen herdenkingsstenen.
Om de inwoners van Sliedrecht te informeren over de werkzaamheden van – toen nog – de initiatiefgroep zijn in weekblad “Het Kompas” verkorte versies geplaatst van de verhalen op facebook. Ook die samenvattingen zijn op de Facebookpagina terug te vinden.

Het initiatief is op de Sliedrechtse “Late Summer Fair” (12 september 2015) gepromoot in de kramen van Historische Vereniging Sliedrecht en die van de aanwezige in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke groeperingen. Op het moment van overdracht van de rekening van de vereniging PRO Sliedrecht naar de Stichting Struikelstenen Sliedrecht (op 9 juni 2016) bedroeg het saldo € 2.570,43. Aan giften is binnen gekomen € 2.959,58. De kosten voor promotie en de kosten gerelateerd aan de oprichting bedroegen: € 389,15.

Een aantal organisaties / instellingen / personen heeft laten weten specifieke stenen te “adopteren”. Deze adoptie houdt in dat in de publiciteit gemeld zal worden dat de kosten voor een bepaalde steen (op naam) zijn betaald door de betreffende organisatie etc.
De volgende (10) stenen zijn op deze wijze belegd:
Gelderen, Jacques van: Aannemersbedrijf Gebr. Blokland B.V. te Hardinxveld-Giessendam;
Gelderen-Kleinkramer, Sophia van: Aannemersbedrijf Gebr. Blokland B.V. te Hardinxveld-G’dam;
Gelderen, Simon Gabriël van: Aannemersbedrijf Gebr. Blokland B.V. te Hardinxveld-Giessendam;
Görtemöller, Klaas: ABB Bouwgroep BV te Sliedrecht;
Hartog, Simon den: de heer Alex Visser en vier anderen te Sliedrecht;
Kleinkramer, Mietje: de heer Henk van Veen te Hardinxveld-Giessendam;
Kleinkramer, Simon: mevrouw en de heer Joke en Bert Van Krugten te Sliedrecht;
Kleinkramer, Siegfried: mevrouw en de heer Joke en Bert Van Krugten te Sliedrecht;
Kreeft, Steven Gerrit van der: Heeren van Slydregt te Sliedrecht;
Nederlof, Leentje: Drechtsteden Hypotheken & Verzekeringen te Papendrecht.