Begunstigers

De navolgende bedrijven/particulieren hebben een of meerdere struikelstenen geadopteerd:

Drechtsteden Hypotheken & Verzekeringen te Papendrecht 
(donateur van de steen voor mejuffrouw Leentje Nederlof)

Mevrouw G. van der Weijde-Ceelen en de heer P. van der Weijde te Dordrecht, zus en zwager van Teunis Ceelen
(donateurs van de steen van Merwedegijzelaar Teunis Ceelen)

ABB Bouwgroep te Sliedrecht
(donateur van de steen van Merwedegijzelaar Klaas Görtemöller)

Mevrouw Ina Zijlstra en de heer Jan Zijlstra namens hun inmiddels overleden moeder mevrouw Riek Zijlstra-Harkema, zus van Pieter Harkema jr.
(donateurs van de steen van Merwedegijzelaar Pieter Roelof Harkema)

Restaurant De Heeren Van Slydregt te Sliedrecht
(donateur van de steen van Merwedegijzelaar Gerrit Steven van der Kreeft)

Aannemersbedrijf Gebroeders Blokland B.V. te Hardinxveld-Giessendam
(donateur van de drie stenen voor de familie Van Gelderen)

De heer Alex Visser en vier andere leden van PRO Sliedrecht
(donateur van de steen van Simon den Hartog)

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Onze Roeping Getrouw te Sliedrecht + ds. H. Hartogsveld 
(donateurs van de steen van Hendrijntje den Hartog) 

De heer Marcel Vlot te Sliedrecht
(donateur van de steen van Hartog den Hartog)

De heren Gideon van der Sluis te Jeruzalem (Israël) en Yuri van der Sluis te Tel Aviv (Israël), achterneven van Helena den Hartog, geboren Van der Sluis
(donateurs van de steen van Helena den Hartog-van der Sluis)

De heren Rien Visser, Peter de Borst, Bram van Hemmen, Hugo van Meeuwen, Gerrit Venis en Sjors van Wijngaarden, gemeenteraadsleden, burgerraadslid en burgemeester te Sliedrecht
(donateurs van de stenen van de kinderen Simon en Emanuel den Hartog)

De heer Henk van Veen te Hardinxveld-Giessendam
(donateur van de steen van Mietje Kleinkramer)

De heer Bert en mevrouw Joke van Krugten te Sliedrecht
(donateurs van de stenen van Simon en Siegfried Kleinkramer)

Mevrouw Josy Gubbens-Stibbe, kleindochter van het echtpaar De Raaij
(donateur van de stenen van Joseph de Raaij en Vrouwtje De Raaij-de Jong)

De RABObank Merwestroom heeft zich bereid verklaard alle stenen voor de onderduikers in het pand Stationsweg 32, die niet door familieleden of anderen zijn geadopteerd voor haar rekening te nemen. Dat zijn op dit moment de stenen van Rozette van Aals, Julia de Goede-Salomons, David de Goede, Hester Kattenburg-Fles, Martha Kattenburg-Goldstein en Antoinetta Rosenau-Fles.

Het project is verder mogelijk gemaakt door diverse giften van bedrijven en particulieren.