Organisatie

De Stichting Struikelstenen Sliedrecht bestaat uit:
Rien Visser, voorzitter
Gerrit Venis, secretaris/penningmeester
Marijke van der Plas
Anja van der Starre
Vacature

Gerrit Venis en Maria Stam startten in de zomer van 2015 op initiatief van PRO Sliedrecht met een project om ook in Sliedrecht struikelstenen geplaatst te krijgen. Zij benaderden Ronald Kitsz en Anja van der Starre om hun werkgroep te versterken. Ronald Kitsz is betrokken bij de Dijksynagoge en Anja van der Starre vertegenwoordigt (als dochter van een gijzelaar die de oorlog wel overleefde) de Merwedegijzelaars. Voortschrijdend inzicht leidde er in het voorjaar van 2016 toe het project onder te brengen in een onafhankelijke stichting. In Gwen Viset-Talsma werd vervolgens een betrokken voorzitter gevonden, waarna de Stichting op 20 april 2016 officieel is opgericht. Eind 2018 trad Gwen Viset-Talsma af en nam Rien Visser het voorzittersstokje over. In maart 2022 heeft Maria Stam het bestuur verlaten, zij is opgevolgd door Marijke van der Plas.

Begin 2024 heeft Ronald Kitsz te kennen gegeven terug te treden als bestuurslid. Voor zijn opvolging heeft de stichting thans een vacature:

Heb je:
– affiniteit met geschiedenis en de missie van onze stichting;
– gevoel voor de educatieve kant van het project Struikelstenen;
– energie voor zingevend vrijwilligerswerk;
– tijd om circa 4x per jaar te vergaderen en ben je daarnaast bereid wanneer nodig enige tijd te investeren voor het werk van de stichting (bijvoorbeeld bij het organiseren van het poetsen van de struikelstenen of het meedenken over een lesprogramma voor scholen)?

Als je je herkent in wat we vragen en in Sliedrecht of de directe nabijheid woont, neem dan contact met ons op. We maken graag kennis met je!
 

De missie van de Stichting wordt onderschreven door het Comité van Aanbeveling, bestaande uit:
De heer mr. drs. J.M. (Jan) de Vries,  burgemeester van Sliedrecht
Ds. H. (Henk) Hartogsveld, predikant Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
M. (Micha) Bruinvels, directeur Nationaal Monument Kamp Amersfoort
R. (Riny) Mourik, veteraan te Sliedrecht
B. (Bertien) Minco, directeur/bestuurder Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Mr. N.O. (Nico) Papaïoannou, notaris Koppelaar Notarissen te Sliedrecht
Drs. A. (Albert) Ringer, rabbijn Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam
C. (Corrie) Smaardijk-Hollebrands, dochter van Joop Hollebrands, “onderduikvader” van Marleentje en Bertje Sanders
Dr. B.T. (Bart) Wallet, historicus Vakgroep Geschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam

Het Stichtingsbestuur op de foto (zomer 2022):
(v.l.n.r.) Gerrit Venis, Anja van der Starre, Marijke van der Plas, Rien Visser en Ronald Kitsz (inmiddels afgetreden).