Missie

In de statuten van de Stichting Struikelstenen Sliedrecht is de volgende missie verwoord:
* de herinnering aan Joodse en andere medeburgers die vanuit Sliedrecht door de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en zijn omgekomen levend te houden;
* het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
* het plaatsen van herinneringsstenen in het kader van het internationale project Stolpersteine van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig;
* het informeren van de Sliedrechtse bevolking over de gevolgen van deze deportaties en hen te betrekken bij de nagedachtenis en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.

De bestuurders van de Stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitvoering van hun functie gemaakte kosten.